„A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.

ELSA v číslech

54 500

ČLENŮ PO EVROPĚ

200

ČLENŮ V BRNĚ

100+

AKCÍ KAŽDÝ ROK

37

LET FUNGUJE ELSA V EVROPĚ

20

LET FUNGUJEME V BRNĚ

1

JEDINÝ GAUČ NA FAKULTĚ BYL U NÁS V DÍŘE

Co je ELSA?

The European Law Students´ Association nebo také ELSA je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace.

ELSA byla založena za účelem setkávání mladých studentů práv na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberealizaci a získání nových zkušeností v oblasti práva. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy, kteří mají zájem o růst jak akademický, tak i osobní.

A kde všude působíme?

V Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Belgii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Itálii,  Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Makedonii, Maltě, Moldávii, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Ukrajině a Velké Británii.

Co se týká České republiky, najdeš nás na všech 4 právnických fakultách - v Brně, Praze, Olomouci a Plzni.

ELSA International

Vedení celé ELSA, které má své sídlo v Bruselu. Členové Mezinárodního Výboru (International Board/IB) jsou studenti z masa a kostí jako my s rozdílem, že se krátce po zvolení do funkce stěhují na rok do ELSA Housu, kde spolu žijí, pracují na plný úvazek pro ELSA a vedou jednotlivé workshopy ve svých sekcích na mezinárodních ELSA akcích.

ELSA Česká republika

Členové Národního Výboru (National Board/NB) jsou zvoleni 4 lokálními skupinami na Narodním sněmu na Valné Hromadě, do žádného českého domku se však nestěhují :-). Komunikují na dálku, reprezentují ČR na mezinárodních ELSA akcích a vedou workshopy ve svých sekcích na Národním sněmu (National Council Meeting/NCM) ČR.

ELSA Brno

Lokální skupina byla založena v roce 1998 a od té doby se stala jednou z nejaktivnějších skupin nejen v rámci ČR, ale i celé Evropy. Zakládáme si na přátelském přístupu, šílených nápadech a pořádáním nezapomenutelných akcí.

Sekce v ELSA

Co se týká samotné struktury, běžní členové ELSA jsou rozděleni do sekcí. Něco jako koleje v Harrym Potterovi s rozdílem, že můžeš sekce podle libosti měnit, pokud ti nebude vyhovovat.

Každá sekce se pravidelně schází a probírá pořádané akce a projekty.

Sekce máme celkem čtyři:

- Akademické Aktivity / Academic Activities / AA

- Semináře a Konference / Seminars & Conferences / S&C

- Student Exchange Trainee Programme / STEP

- Marketing / MKT

Akademické Aktivity / Academic Activities / AA

Akademické aktivity jsou klíčovou sekcí ELSA, což znamená, že se většinově podílí na celkovém dění. Ať už se jedná o akademické akce či sociální události, které jsou tady od toho, aby si všichni odpočinuli a udržovali kamarádské vztahy i mimo práci.

Lidé, kteří si vyberou sekci AA, se věnují organizaci akcí, čímž mají perfektní příležitost být přímo ve středu dění.  a zároveň propojují teorii s praxí. Do AA patří například organizace simulovaných soudních procesů (Moot Court Competition) v oblasti římského práva, občanského či obchodního práva, Essay competitions (často ve spolupráci s advokátní kanceláří, je vybráno téma, na které pak studenti píší eseje, autor té nejlepší získá finanční odměnu, ci stáž), Negotiation competition (vyjednávací soutěž, kde se strany snaží dosáhnout nejvýhodnějších obchodních podmínek), Speak up! (soutěž v rétorických a prezentačních dovednostech) nebo cyklus rekonstruovaných právních událostí z historie. Mezi sociální aktivity jako je Prvácký seznamovák na Cikháji, Burza učebnic, Vánoční charitativní večírek, Ples studentů práv, Darování krve a další zajímavé akce!

Jan Kadlec

VP AA

 

 

Magdaléna Svědíková

Director for MKT

 

Marketing / MKT

Marketing patří mezi tzv. podpůrné sekce ELSA. Hlavním úkolem marketingu je především propagace událostí pořádaných dalšími sekcemi ELSA, a to AA, S&C a STEPem. Právě proto je marketing pro ELSA sekcí naprosto nepostradatelnou. V Marketingu vznikají veškeré propagační materiály - letáky, plakáty, reklamní předměty či videa. Zde se dozvíš nejen to, jak propagační materiály vytvářet ale i jak je propagovat za pomocí aktuálních trendů – web, facebook a další.

Sekce marketing má velkou výhodu v tom, že se dostává do kontaktu s dalšími odvětvími, jako jsou fundraising, externí komunikace atd., které ti pomohou rozšířit své obzory a získat nové zkušenosti a dovednosti.

Kromě podpory ostatních sekcí má Marketing na starost organizaci jedné z nedůležitějších událostí v ELSA, ELSA Job Fair - veletrhu pracovních příležitostí pro studenty právnických fakult z celé republiky. Veletrh bývá na podzim a prezentují se na něm advokátní kanceláře, u kterých mohou studenti zanechat svá CV, popovídat si s jejich zástupci a případně i získat stáž.

Semináře a Konference / Seminars & Conferences / S&C

S&C (nebo taky Sexy & Cool) je sekce zahrnující obrovské množství projektů. Tato část se zabývá především odborně-vzdělávacími akcemi, mezi které patří například pořádání různých seminářů na aktuální téma, konferencí nebo návštěv významných právních institucí. Dále se pořádají neformální besedy s vyučujícími či jinými osobnostmi z právnického světa, panelové diskuze a mnoho dalších akcí s cílem nabídnout studentům zajímavé informace nevšední formou. Jedním ze stěžejních projektů S&C jsou Study Visits, díky kterým máš jedinečnou šanci poznat nová místa jak u nás v ČR, tak i po celé Evropě. A k tomuhle balíčku dostaneš navíc i kultůrní obohacení a kupu nových známých.

Jan Tomeček

VP S&C

Patrik Fráňa

VP STEP

Student Trainee Exchange Programme / STEP

STEP je třetí a poslední sekcí, která se řadí mezi ty klíčové pro ELSA. Zde se pravděpodobně nejvíce projevuje mezinárodní rozměr ELSA. Členové této sekce aktivně hledají stáže pro zahraniční studenty, a to jak v advokatních kancelařích, tak na soudech či v jiných institucích. Následně jim pak pomáhají se zajištěním příjezdu a ubytovaní, s orientací ve městě a s doprovodnym programem tak, aby v danem místě cizí stážisté co nejvíce žažili a aby se ani chviličku nenudili. Zároveň má tato sekce na starosti také „domácí“ uchazeče, kterým zprostředkovává ostatní staže v zahranicí.

Kromě vedoucích těchto 4 sekcí jsou ve Výboru další 3 lidé - Prezident, Tajemník a Pokladník. Výbor je tu od toho, aby vše fungovalo tak, jak má a aby se členové měli na koho obrátit v případě jakýchkoliv nesnází.

Prezident

Anna Němečková

Prezident. Něco jako král, ale nepopravuje. Zastupuje ELSA Brno navenek, shání sponzory, stará se o partnery ELSA Brno, hlídá deadliny a je podporou pro zbytek Výboru.

 

Tajemník

Eva Šimková

Tajemník se o tebe bude starat jak o svoje vlastní. Má totiž na starosti právě péči o členy - od podání přihlášky, přes bezproblémové začlenění, až po Alumni. Kromě toho se stará o administrativu a o to, aby to uvnitř spolku fungovalo. Nezaměňovat se sekretářkou!

Pokladník

Pavel Pěčonka

Pokladník sedí na penězích a bude evidovat Tvůj členský poplatek. Moc ho není vidět, ale bez něj by se spolek nehnul.

 

 

Vlajkové projekty ELSA

Kromě pořádání seminářů, konferencí a her na lokální úrovni, ELSA pořádá i velké mezinárodní projekty. Následujících 6 projektů jsou ty největší, které se každoročně organizují a pracuje na nich více jak 100 lidí napříč celou Evropou.

ELSA Law Schools

ELSA Law Schools zahrnují zimní a letní školy pořádané jednotlivými lokálními skupinami po celé Evropě. Pokud tedy chceš poznat nová místa, lidi a zároveň se něčemu přiučit, pak je tohle pro tebe to pravé! Zároveň se můžeš stát součástí organizačního týmu ELSA Brno, která pořádá každý rok letní školu zaměřenou na právo IT. 100

Více informací o ELSA Law Schools (EN)

ELSA Delegations

Dalším vlajkovým projektem ELSA jsou Delegations, díky kterým má člen možnost reprezentovat ELSA na zasedání předních mezinárodních organizací jako je například Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Rada Evropy, UNCITRAL, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), UNESCO a další.

Více informací o ELSA Delegations (CZ)

John H. Jackson Moot Court Competition

Moot Courty jsou pro nás jakožto budoucí právníky skvělou příležitostí, jak si otestovat svůj ústní projev a znalost práva. Jedním z nejznámějších moot courtů na světě je John H. Jackson Moot Court Competition (dříve známý jako EMC2), který je každoročně pořádán ve spolupráci se Světovou obchodní organizací, a jehož regionální kolo letos pořádáme v Brně.

Více informací o John H. Jackson Moot Court Competition (EN)

European Human Rights Moot Court Competition

EHR MCC je vlastně takovým mladším bratrem EMC2, jelikož se jedná o relativně nový projekt. I tak je ale obrovského rozměru a vítězové krom věčné slávy získají stáž ne Evropském soudu pro Lidská práva.

Více informací o EHRMCC (EN)

Legal Research Group

LRG je především projekt akademického rázu, při kterém se jednotliví členové z různých států podílejí na výzkumu z oblasti práva na předem zadané téma, přičemž na konci roku je uveřejněna publikace, která může sloužit jako plnohodnotný zdroj.

Více informací o Legal Research Group (EN)

STEP

STEP neboli také Student Trainee Exchange Programme je v podstatě malý Erasmus, který však můžeš jako člen ELSA opakovat třeba až do soudného dne. V rámci STEPu můžeš vyjet na stáž kamkoliv do Evropy (čas od času se objeví i nabídka do jiného koutu světa) a strávit tam od dvou týdnů do dvou let. Většinou však stáže trvají 4 týdny a můžou být jak placené, tak neplacené. V druhém případě je však velice často zařízeno minimálně ubytování a strava

Více informací o STEPu (EN)

ELSA Slang, aneb co u nás uslyšíš

AA - Akademické Aktivity, agenda VP AA, zahrnuje social eventy a soutěže typu moot court

Allen & Overy - “Eleni”, mezinárodní AK, generální partner ELSA Česká republika

Alumni - Geronti, studenti vyšších ročníků, absolventi, mladí právníci kooperující s ELSA

AR - Activity Report, zpráva o činnosti jednotlivých sekcí lokálních či národních skupin

BSV - Bilateral Study Visit, program vzájemné mezinárodní výměny členů ELSA

BEE - Board Management, expansion, external relations, agenda prezidenta představující kooperaci Výboru a celé skupiny, reprezentaci a vnější vztahy

Board - Výbor, zpravidla sedmičlenný

CMCC - Czech Moot Court Competition, soutěž v simulovaném soudním jednání z různých právních odvětví na lokální či národní úrovni

Corporate identity - korporátní identita, stanovená formální podoba ELSA

Director - funkce, přímo podřízený jednotlivého člena Výboru, má pravomoc spravovat přidělený projekt nebo oblast činností

ELSA International - Mezinárodní Výbor ELSA, jehož osm členů pracuje na plný úvazek ve svém sídle v Bruselu

ELSA Job Fair - veletrh pracovních příležitostí, prezentace AK pořádaná na lokálních úrovních ELSA ve foyer fakult

Essay Competition - Soutěž studentských prací s různým právním zaměřením, která je pořádána ve spolupráci s advokátní kanceláří, autor nejlepší práce pak získá finanční odměnu, popř. nabídku stáže, etc.

Fresher - nováček v ELSA

Funergy - Dokument zachycující nezapomenutelné zážitky z velkých ELSA projektů

Fundraising - Agenda Prezidenta, získávání prostředků pro financování ELSA projektů

FM - Financial Management, agenda pokladníka, správa financí, vedení účetnictví, vytváření rozpočtů

HR - Human Resources, agenda tajemníka, nábor nových členů a spolupráce se stávajícími

ICM – International Council Meeting, mezinárodní sněm členů ELSA, na jarním ICM se volí Výbor ELSA International

IB - International Board, Výbor ELSA International

IM - Internal Management, agenda tajemníka

Job Hunting - Agenda VP STEP, nalézání míst pro výměnnou zahraniční stáž

 

Key Areas - Klíčové oblasti ELSA (AA, S&C, STEP)

KRK - Kontrolní a Revizní Komise, tři členové jednotlivé skupiny dohlížející na činnost Výboru

Legal workshop - Praktický seminář připravovaný ve spolupráci s advokátní kanceláří

Local Group - LG, lokální skupina, skupina ELSA na místní úrovni působící na právnické fakultě

MKT - Marketing, podpora hlavních sekcí, propagace, web, aj.

NB - National Board, Výbor národní skupiny koordinující a reprezentující lokální skupiny

NCM - National Council Meeting, Národní sněm ELSA, nejvyšší orgán národní skupiny, koná se dvakrát ročně a je pořádán lokální skupinou na základě rotačního systému, na jarním sněmu probíhá volba nového NB

OC - Organization committee, organizační výbor, vedoucí výboru označován jako Head of OC

OYOP - One Year Operational Plan, každoročně vydávaný dokument s harmonogramem plánovaných aktivit a vizí jednotlivých Výborů na nadcházející období

Open Day - Návštěva advokátní kanceláře

Plenární schůze - plenárka, schůze členů ELSA, na lokální úrovni Valná Hromada

PrímaLEX - celorepublikový ELSA časopis vydávaný dvakrát ročně

S&C - Sekce Semináře a Konference

Secretary General - Ve zkratce také jako SecGen, Tajemník

STEP - Student Trainee Exchange Programme, program studentských zahraničních stáží

Supporting Areas - Podpůrné oblasti ELSA (VP Marketing, Pokladník, Tajemník), zajišťují podporu klíčovým sekcím, aby vše šlapalo, jak má

Synergy - časopis vydávaný ELSA International, distribuovaný do všech členských zemí ELSA

Teambuilding - Agenda tajemníka, stmelování členů prostřednictvím kulturně-zábavných akcí

Training - Školení členů ELSA z nejrůznějších oblastí osobního i profesního rozvoje

Transition - Předávání zkušeností a znalostí nabytých při výkonu své funkce novému členu Výboru

Treasurer - Pokladník

VP - Vice President, Výborová funkce pro řídící členy sekcí AA, S&C, STEP, MKT

WS - Workshop, setkání sekce na NCM (ICM), kde se řeší aktuální problémy v sekci a další vývoj

Proscrolloval jsi se až na konec. Teď už jen poslat přihlášku!

Přihláška aktivního člena

 

Přihláška pasivního člena

Pasivní členství slouží především k výjezdům na SELS/WELS/STEP. Pasivní členové nenabývají hlasovacího práva.